Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie die u mogelijk via deze site verstrekt. Lees dit volledige privacybeleid voordat u informatie op deze site gebruikt of verzendt. Deze site valt onder de toepasselijke EU-wetten en overheidsvoorschriften en is bedoeld voor gebruik door onze klanten en professionals.

 

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met elke andere privacyverklaring of eerlijke verwerkingskennisgeving die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

 

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

 

Onze contactgegevens

 

Trade Sense BV is verantwoordelijk voor uw gegevens.

 

De gegevensbescherming vindt plaats bij

 

Trade Sense BV

Reduitlaan 33

4814DC Breda

Nederland

 

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

We kunnen dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht op 25 mei 2018.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van of u onze website bezoekt of onze services gebruikt. Als u onze website bezoekt, hoeft u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Uw browser verzendt echter automatisch enkele gegevens, zoals de datum en tijd van het ophalen van een van onze webpagina’s, uw browsertype en -instellingen, uw besturingssysteem, de laatst bezochte webpagina, de verzonden gegevens en de toegangsstatus, en uw IP-adres.

Als u onze services gebruikt of met ons bedrijf communiceert, zijn persoonlijke gegevens vereist om te voldoen aan de vereisten van een contractuele of servicerelatie, die tussen u en onze organisatie kan bestaan.

Wij verzamelen:

  • Naam
  • Email en Sociale netwerken
  • Telefoon gegevens
  • Adresgegevens

We verzamelen uw persoonlijke gegevens uit de volgende indirecte bronnen:

Type gegevenssubject: Klant/KlantenType
persoonlijke gegevens: naam, e-mail, sociale netwerken
Naam indirecte bron: sociale media, bedrijfswebsite

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Het doel is afhankelijk van of u alleen onze website gebruikt, of daarnaast onze services. Als u onze services gebruikt, moet u zich registreren en verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. We gebruiken deze persoonlijke gegevens voor het verlenen van de service of de uitvoering van het contract. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere soortgelijke doeleinden, inclusief marketing en communicatie, maar dat zal alleen gebeuren als we uw toestemming hebben of een andere wettelijke reden om dit te doen.

Van onze klanten – online verwerken en bewaren wij persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en periodes, met de toepasselijke wettelijke basis.
Verwerkingsdoel: klantenondersteuning en orderafhandeling
Wettelijke basis: we hebben een contract met u (betrokkene)
Bewaartermijn: totdat belasting of andere bewaartermijn afloopt

Van onze klanten – offline verwerken en bewaren wij persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden en periodes, met de toepasselijke wettelijke basis.
Doel voorstellen: klantenondersteuning
Wettelijke basis: het is in ons legitieme belang (uitvoering van contract)
Bewaartermijn: totdat belasting of andere bewaartermijn afloopt

Van onze leveranciers verwerken en bewaren wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en periodes, met de toepasselijke wettelijke basis.
Verwerkingsdoel: leveranciersbeheer
Wettelijke basis: het is in ons legitieme belang (uitvoering van contract)
Bewaartermijn: totdat belasting of andere bewaartermijn afloopt

We beperken de hoeveelheid verzamelde persoonlijke gegevens alleen tot wat geschikt is voor het doel, zoals hierboven beschreven. We beperken, beveiligen en controleren al onze informatie tegen ongeautoriseerde toegang, schade, verlies of vernietiging; fysiek of elektronisch. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zolang als hierboven is beschreven, om op uw verzoeken te reageren, of langer indien wettelijk vereist. Als we uw persoonlijke gegevens voor historische of statistische doeleinden bewaren, zorgen we ervoor dat de persoonlijke gegevens niet verder kunnen worden gebruikt. Terwijl we in ons bezit zijn, proberen we samen met uw hulp de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te handhaven.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens?
U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Als een van die informatie onjuist is, kunt u ons vragen deze te corrigeren. Als we uw informatie oneigenlijk gebruiken, kunt u ons vragen om te stoppen met het gebruik of zelfs volledig verwijderen.Als u een verzoek wilt indienen om te zien welke persoonlijke gegevens we van u hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen met behulp van de bovenstaande contactgegevens. Waar het mogelijk nodig was om uw toestemming te krijgen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zonder de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming voor uw intrekking te beïnvloeden.